Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72392

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer            z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul.                      Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


·         Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób            niepełnosprawnych


·         Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest                dla osób niepełnosprawnych


·         Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym                      przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


·         Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
          Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób                      niepełnosprawnych


·        Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • •Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadania z zakresu obronności w celu przygotowania izby i podległych urzędów do działalności podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej;
 • •Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu monitorowania zagrożeń i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom kryzysowy;
 • •Realizuje ustawowe zadania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym przeprowadza postępowania sprawdzające wobec pracowników, wyznaczonych na stanowiska lub otrzymujących prace zlecone, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, w celu spełnienia ustawowych wymagań dopuszczenia pracowników do pracy na tych stanowiskach;
 • •Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadania w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu określenia zasad oraz metod ochrony informacji prawnie chronionych;
 • •Planuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadania w obszarze ochrony fizycznej osób i mienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, poprzez zastosowanie środków technicznych i bezpośredniej ochrony fizycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 5 lat w obszarze stosowania przepisów dot. informacji prawnie chronionych)
 • •Bardzo dobra znajomość problematyki obronnej i zarządzania kryzysowego,
 • •Umiejętność przewidywania zagrożeń
 • •Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • •Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • •Bardzo dobra znajomość przepisów dot. informacji niejawnych i innych prawnie chronionych
 • •Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • •Wiedza z zakresu ochrony osób i mienia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • •Odbycie szkolenia w zakresie obsługi systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu i systemów telewizji dozorowej
 • •Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2020-12-17

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy