Starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 68826

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin.
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • opracowywanie i weryfikowanie planów finansowych w układzie zadaniowym w części 85/02 – budżet Wojewody Dolnośląskiego oraz w zakresie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące finansowane z budżetu Wojewody
 • weryfikowanie sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu wniosków kierowanych do Ministra Finansów, dotyczących uruchomienia środków rezerw celowych
 • weryfikowanie okresowych analiz wykonania oraz rocznych ocen budżetu w układzie zadaniowym
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie układu zadaniowego w części opisowej dotyczącej stopnia realizowanych celów poprzez wykonanie mierników
 • zawiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji ujętych w projekcie budżetu oraz wynikających z ustawy budżetowej
 • koordynowanie opracowań materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym w części 85/02 – budżet województwa dolnośląskiego na dany rok budżetowy, oraz opracowywanie projektu planu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące finansowane z budżetu Wojewody
 • koordynowanie opracowań Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w części 85/02 – budżet województwa dolnośląskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • znajomość ustawy o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Data dodania: 2020-09-17

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy