Starszy Specjalista wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

Starszy Specjalista
wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych
w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania


Numer ogłoszenia: BBICD/21/51
Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 25.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • kontrola poprawności sporządzanych umów i projektów umów;
 • weryfikacja wniosków o zabezpieczenie finansowe;
 • opiniowanie projektów procedur tworzonych w Centrali NFZ;
 • współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Centrali NFZ oraz komórkami OW NFZ;
 • zastępowanie osoby wspomagającej organizację pracy Dyrektora oraz pracowników Biura, w tym w szczególności:
  • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do Biura w systemie EZD,
  • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora,
  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Biura, jej ewidencja oraz rozdzielanie zgodnie z dokonaną dekretacją,
  • obsługa w systemie EZD korespondencji przygotowanej przez pracowników Biura,
  • przygotowywanie projektów pism związanych z zakresem działalności Biura,
  • prowadzenie wykazu i monitorowanie stanu realizacji spraw terminowych w zakresie zleconym przez dyrektora,
  • udzielanie informacji interesariuszom a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników Biura lub innych komórek organizacyjnych Centrali,
  • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Funduszu,
  • organizacja i obsługa spotkań z udziałem Dyrektora Biura,
  • przygotowywanie i rozliczanie delegacji służbowych dyrektora,
  • poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
 • Lata pracy zawodowej:
  • minimum 4 lata - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  • minimum 6 lat - w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w opiniowaniu wewnętrznych regulacji organizacji;
 • doświadczenie w sporządzaniu projektów umów, procedur, instrukcji;
 • 2-letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych;
 • doświadczenie w obszarze finansów;
 • znajomość obsługi systemu EZD i doświadczenie w archiwizacji dokumentacji;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność myślenia analitycznego i koncepcyjnego;
 • dobra organizacja pracy, skrupulatność;
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów;
 • umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność w działaniu, umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, wysoka kultura osobista, sumienność, zdyscyplinowanie, uprzejmość,
 • punktualność;
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności NFZ.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrala NFZ

Data dodania: 2021-03-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy