Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zarzecze 13B
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, zarządzania lub ekonomii,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w ww. obszarach,
 • zna przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną, wykazuje inicjatywę w działaniu,
 • posiada umiejętności analityczne.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o przepisy wewnętrzne (w tym: przygotowywanie projektu Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzanie pełnej dokumentacji z przebiegu postępowania, zamieszczanie dokumentacji postępowań przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego, przygotowywanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej),
 • weryfikację wniosków składanych przez inicjatora postępowań oraz ich przesyłanie do Wydziału Zamówień Publicznych w RZGW,
 • współpracę przy sporządzaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań  z udzielonych zamówień publicznych,
 • przekazywanie właściwym organom informacji o prowadzonych i rozstrzygniętych postępowaniach o udzieleniu zamówień publicznych.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

Podobne oferty pracy

Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków: Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień, w tym: przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie...

Firma: "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista ds. prawno-administracyjnych i zamówień publicznych

umowa na czas określony Zakres obowiązków: znajomość z obowiązujących aktów normatywnych, monitoring obowiązujących przepisów dotyczących działalności PMAB i informowanie przełożonych o zmianach w tym zakresie, udzielanie informacji w zakresie...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: 2022-06-28

Więcej informacji

Specjalista / Specjalistka ds. zamówień publicznych

przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w ASP; uczestnictwo w pracach Komisji przetargowych; realizacja bieżących zakupów; weryfikacja pod...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2022-06-27

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Data dodania: 2022-06-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Zarzecze 13B