Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Stanowisku ds. Analiz, Planowania i Sprawozdawczości w Biurze Rezerw Medycznych

Dołącz do Biura Rezerw Medycznych

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Stanowisku ds. Analiz, Planowania i Sprawozdawczości w Biurze Rezerw Medycznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Stanowisku ds. Analiz, Planowania i Sprawozdawczości w Biurze Rezerw Medycznych
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełny etat
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Opracowywanie projektów planów w zakresie medycznych rezerw strategicznych w ujęciu rzeczowym i wartościowym oraz projektów planów kosztów administracyjnych działalności Biura.
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań dotyczących tworzenia, utrzymywania, udostępniania i likwidacji medycznych rezerw strategicznych w ujęciu rzeczowym i wartościowym.
 • Opracowywanie zestawień i analiz, w szczególności w zakresie stanów ilościowo-wartościowych i obrotów towarowych zachodzących w medycznych rezerwach strategicznych, rozmieszczenia tych rezerw u podmiotów przechowujących rezerwy.
 • Koordynowanie spraw dotyczących planowania i sprawozdawczości z zakresu kontroli zarządczej w Biurze.
 • Monitorowanie stopnia realizacji planu Agencji w zakresie medycznych rezerw strategicznych oraz wydatków zaplanowanych przez Biuro.
 • Formułowanie wniosków i propozycji w zakresie opracowywania i realizacji Rządowego Programu Rezerw Strategicznych.
 • Prowadzenie, we współpracy z Działem Produktów Leczniczych i Działem Wyrobów Medycznych, baz danych niezbędnych do natychmiastowego uruchomienia medycznych rezerw strategicznych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wymagane posiadanie wykształcenia wyższego,
 • Minimum 2 lata udokumentowanego stażu pracy (Starszy Specjalista) lub 3 letni udokumentowany staż pracy (Główny Specjalista),
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych oraz ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point,
 • Zaawansowana znajomości arkuszy Excel w celu opracowywania analiz i raportów,
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Terminowość realizacji zadań, rzetelność, skrupulatność
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku: statystyka, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo, administracja i pokrewne
 • Doświadczenie w zakresie realizacji zadań obejmujących finanse spółek oraz opracowywanie analiz finansowych
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość systemu informatycznego SAP w szczególności moduł gospodarka magazynowa
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych i dokumentacji finansowej
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Data dodania: 2022-10-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45

Najnowsze oferty pracy:

  Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Dodano: dzisiaj

Więcej ofert pracy