Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Ciągłości Działania w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Ciągłości Działania

w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

 

Numer ogłoszenia: BBICD/22/97

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 15.06.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie regulacji wewnętrznych w zakresie ciągłości działania
 • utrzymywanie w aktualności analizy wpływu na działalność BIA (Business Impact Analysis), w tym inicjację i nadzorowanie procesu analizy wpływu na działalność BIA (Business Impact Analysis) w Centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
 • cykliczne uruchamianie i koordynowanie analizy BIA oraz analizy ryzyka utraty ciągłości działania
 • udział w realizacji projektów z zakresu optymalizacji systemu zarządzania ciągłością działania
 • opracowywanie, wdrażanie i testowanie planów ciągłości działania oraz procedur awaryjnych (przygotowywanie i uzgadnianie scenariuszy realizowanych testów i ćwiczeń SZCD)
 • udział w audytach zgodności z wymaganiami normy ISO 22301
 • opracowywanie rozwiązań proceduralnych związanych z ciągłością działania i zarządzaniem kryzysowym
 • doradztwo w zakresie praktycznych aspektów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego
 • rekomendowanie i wdrażanie  rozwiązań technologicznych, wspierających budowanie i zarządzanie planami ciągłości działania
 • realizacja zadań wynikających z polityk, procedur i instrukcji z zakresu ciągłości działania oraz bezpieczeństwa fizycznego
 • udział w audytach, kontrolach i przeglądach z zakresu ciągłości działania
 • przygotowywanie dokumentacji, sporządzanie analiz i raportów na potrzeby prowadzonych projektów
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej:
 • Stanowisko starszego specjalisty:
  • minimum 4 lata
 • Stanowisko głównego specjalisty:
  • minimum 5 lat
  • minimum 4-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ciągłością działania, w tym w budowaniu i testowaniu planów ciągłości działania

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie:
 • w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka, oraz analizy BIA,
 • w zakresie przygotowywania scenariuszy i prowadzenia testów planów ciągłości działania,
 • we wdrażaniu i/lub utrzymywaniu i/lub audytowaniu systemu zarządzania ciągłością działania,
 • w opracowywaniu wewnętrznych procedur, instrukcji oraz innych regulacji,
 • w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ciągłością działania;
 • znajomość zasad i metod przeprowadzania analizy wpływu na biznes (BIA);
 • umiejętność identyfikacji zagrożeń, dokonywania oceny oraz szacowania ryzyka;
 • znajomości przepisów prawa związanych z ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych;
 • wiedza z zakresu zarządzania incydentami bezpieczeństwa;
 • znajomość normy systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 (SZCD);
 • znajomość normy systemu zarządzania ryzykiem ISO 31000;
 • umiejętności przygotowania i prowadzenia prezentacji i szkoleń;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia i proponowania rozwiązań;
 • dobra organizacja pracy i dokładność;
 • zdolność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność długofalowego planowania działań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • skuteczność w działaniu;
 • samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.


Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrala NFZ

Data dodania: 2022-06-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy