Starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

Ogłoszenie numer: 3627186, z dnia 2020-09-03

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu


Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 58/20

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność
 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • w budynku są pomieszczenia higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
 • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • rozliczanie w zakresie finansowym dotacji celowych na zadania inwestycyjne udzielonych na podstawie umów zawartych z Wojewodą
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu dokonującymi merytorycznego potwierdzenia wykonania przedmiotu zawartych umów w sprawie udzielenia dotacji celowych w zakresie oddziaływującym na rozliczanie udzielonych dotacji w zakresie finansowym
 • prowadzenie postępowań związanych z określeniem kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa w związku z rozliczeniem dotacji celowych na zadania inwestycyjne
 • prowadzenie postępowań w zakresie egzekwowania zwrotu należnych Skarbowi Państwa kwot ustalonych w wyniku rozliczenia dotacji
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych w odniesieniu do ostatecznych decyzji administracyjnych określających wysokość kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w obszarze przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podziału rezerwy ogólnej pozostającej w dyspozycji Wojewody oraz w sprawie blokowania planowanych wydatków
 • informatyczna obsługa budżetu państwa w systemie TREZOR w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa, w tym – w szczególności – w obszarze wprowadzania planów finansowych, wniosków i decyzji związanych ze zmianami planów finansowych oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w obszarze kontroli w administracji rządowej
 • umiejętność obsługi systemu TREZOR

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

Wymiar etatu: 1 Stanowiska: 1 Miejsce wykonywania pracy: Poznań Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań WARUNKI PRACY praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-10-09

Więcej informacji

Zastępca kierownika oddziału do spraw: koordynowania zadań dotyczących prowadzenia windykacji należności w trybie administracyjnym w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW

Wymiar etatu: 1 Stanowiska: 1 Miejsce wykonywania pracy: Poznań ADRES URZĘDU: Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań WARUNKI PRACY praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-03

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy