Starszy / Samodzielny Referent ds. obsługi administracyjnej projektów

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  ogłasza konkurs na stanowisko

Starszy / Samodzielny Referent ds. obsługi administracyjnej projektów
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 1/2022/A

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 lutego 2022 r.

ADRES STRONY ICHB PAN: http://www.ibch.poznan.pl

 

Obowiązki:
 • analiza konkursów krajowych, jak i międzynarodowych oraz źródeł finansowania pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania projektów badawczych;
 • przygotowywanie oraz weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z regulaminem konkursu;
 • obsługa administracyjna projektów, przygotowywanie dokumentacji dot. realizacji projektów, sprawozdawczość, prowadzenie korespondencji z konsorcjantami oraz jednostką finansującą (w języku polskim oraz angielskim), udział w kontrolach projektów;
 • aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów i regulaminów konkursów;
 • współpraca z instytucjami zarządzającymi programami, jak i jednostkami wewnętrznymi ICHB PAN.
Wymagania obowiązkowe:
 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność, analityczny sposób myślenia i wychodzenie z inicjatywą;
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, terminowość i umiejętność szybkiego uczenia się;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie biologiczne/chemiczne lub pokrewne;
 • potwierdzone doświadczenie w zakresie przygotowywania albo realizacji projektów krajowych lub międzynarodowych np. z NCN, NCBR lub H2020;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce z sektora nauki i szkolnictwa wyższego.
Oferujemy:
 • pracę w renomowanej jednostce naukowej;
 • miejsce pracy w samym centrum Poznania ze świetnymi możliwościami dojazdu;
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach;
 • świadczenia socjalne (dofinansowanie wczasów, karty Multisport, pracownicza kasa pożyczkowa, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej);
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dostępne od zaraz (pierwsza umowa na okres próbny 3 m-ce);
 • stanowisko (starszy referent / samodzielny referent w Sekretariacie Naukowym) oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania;
 • przyjazną i koleżeńską atmosferę w zespole.
Wymagane dokumenty:


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać CV. Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty. Rekrutacja jest dwustopniowa. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną zaproszeni na rozmowę.

Aplikując na stanowisko wymienione w ogłoszeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych.

Informacja dotycząca ochrony danych.

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, tel. (61) 852 85 03, e-mail ibch@ibch.poznan.pl (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji rekrutacyjnej.
Obowiązkowe:
Deklaruję, że w przypadku wygrania konkursu ICHB PAN będzie moim podstawowym, pełnoetatowym miejscem zatrudnienia i wyrażę zgodę na zaliczenie mnie do tzw. liczby „N” Instytutu (każdy pracownik naukowy w Polsce musi złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby naukowców („N”) jednej wybranej jednostki naukowej).

Podobne oferty pracy

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: prowadzenie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów anglojęzycznych „English Division”, współpraca z Opiekunami lat, nauczycielami dydaktycznymi oraz jednostkami administracyjnymi...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy Referent w Dziale Ochrony Mienia

Zakres obowiązków: przygotowanie dokumentów do postępowań przetargowych i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych Działu, organizowanie dozoru i ochrony mienia przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem, prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z...

Firma: Uniwersytet Wrocławski

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-19

Więcej informacji

Referent ds. Administracyjnych - Pracownik Sekretariatu

Opis stanowiska: obsługa administracyjna biura prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej rejestracja i archiwizacja poczty dbanie o prawidłowy przepływ informacji wewnątrz firmy przygotowywanie raportów i zestawień archiwizacja danych w bazach...

Firma: KOBYLARNIA S.A.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Pruszcz

Data publikacji: 2022-01-14

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data dodania: 2022-01-19

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań