Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 116531

Warunki pracy

- praca biurowa, jednozmianowa w podstawowym  systemie czasu pracy w godz. 7:30 - 15:30, - większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, - praca pprzed monitorem ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy, -  praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, - obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę, - oświetlenie naturalne wspomagane sztucznym, - stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, kserokopiarkę, itp.

Zakres zadań

 • przyjmuje, rejestruje, ekspediuje i wydaje (w tym także od i osobom zewnętrznym) korespondencję i przesyłki wpływające i wypływające z Wydziału,
 • prowadzi czynności związane z ewidencjonowaniem czasu służby/pracy funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Wydziału w tym zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych (które przekazuje do Wydziału Finansów),
 • realizuje czynności związane z przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, przesyłaniem, gromadzeniem, przechowaniem, rozliczaniem i przekazywaniem do archiwum materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały kancelaryjno – biurowe, zamawia je i zaopatruje w nie cały Wydział, prowadzi sprawy finansowe Wydziału (rozliczenia zaliczek, pobieranie należności wynikających z tytułu nagród, bonów świątecznych, itp.),
 • kompletuje i przechowuje przepisy prawne oraz sporządza karty zaznajomienia się pracowników Wydziału z nowymi bądź znowelizowanymi aktami prawnymi oraz wytycznymi,
 • przygotowuje do archiwizacji dokumentację wytworzoną na stanowisku pracy i koordynuje przebieg archiwizacji na pozostałych stanowiskach Wydziału,
 • prowadzi ewidencję kluczy, stempli, referentek,
 • na polecenie Naczelnika Wydziału lub osoby zastępującej Naczelnika przygotowuje pisma.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w wykonywaniu pracy biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedzniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • biegła obsługa komputera (środowiska Windows i pakietu MS Office),
 • obsługa urządzeń biurowych typu: fax, ksero, telefon,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność, dokładność, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność i umiejętność przekonywania (argumentacji).

Podobne oferty pracy

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Bezpośredni kontakt z klientem. Praca w siedzibie urzędu oraz poza...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Gryfino

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2023-03-18

Więcej informacji

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-18

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-02-28

Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy