Starszy Referent / Starsza Referentka w Dziale Nauczania


Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko starszego(-ej) referenta(-ki)
w Dziale Nauczania

Starszy Referent / Starsza Referentka w Dziale Nauczania
Miejsce pracy: Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: starszy referent.DN

Nazwa stanowiska: starszy referent

 

 

Zakres obowiązków:
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia oraz Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia (UKJK) w zakresie szeroko rozumianej jakości kształcenia (przygotowanie projektów aktów prawnych, rekomendacji oraz innych regulacji wewnętrznych).
 • Sporządzanie zestawień i opracowywanie sprawozdań z realizacji podjętych działań w zakresie jakości kształcenia i publikowanie informacji na stronie UWr.
 • Przygotowanie raportów i analiz na potrzeby Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Obsługa strony internetowej uczelni (Jakość kształcenia) w zakresie zamieszczania informacji dotyczących Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz aktów prawnych dotyczących funkcjonowania uczelni.
 • Prowadzenie ankietyzacji w zakresie wskazanym przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia z wykorzystaniem programu Ankieter oraz MS Forms.
 • Współpraca, gromadzenie, przetwarzanie informacji i współdziałanie z odpowiednimi komisjami wydziałowymi, w tym w szczególności z wydziałowymi komisjami ds. zapewniania jakości kształcenia oraz oceny jakości kształcenia w zakresie przygotowywanych przez jednostki raportów samooceny kierunku dla PKA.
 • Analiza programów studiów pod kątem wymagań ustawowych oraz wymogów określonych w wewnętrznych aktach prawnych uczelni.
 • Udział w procesie wnioskowania uczelni o uzyskanie akredytacji międzynarodowej.
 • Obsługa ogólnopolskiego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie wprowadzania oraz weryfikowania danych w module kierunki studiów.
 • Obsługa Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w zakresie przygotowywania bieżących danych o liczbie programów oraz studentów studiujących w j. polskim oraz j. angielskim.
 • Współpraca z Biurem Obsługi Projektów UWr w ramach przygotowywania dokumentów aplikacyjnych w konkursach na uzyskanie finansowania działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz rozliczania projektów dydaktycznych.
 • Współpraca z wydziałami oraz jednostkami ogólnouniwersyteckimi w zakresie inicjowanych przez te jednostki propozycji zmian w regulacjach prawnych dotyczących procesu kształcenia.
 • Współpraca z sekretarzem Senackiej Komisji Nauczania oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w zakresie organizowania pracy komisji i sporządzania protokołów z posiedzeń.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office: MS Word i MS Excel
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w pracy w instytucji publicznej lub edukacyjnej (preferowana uczelnia publiczna)
 • Znajomość systemu USOS
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kpa
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Możliwość skorzystania z karty „multisport”
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci
 • Preferencyjne pożyczki

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. współpracy z UIC i OSŻD oraz Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Opracowywanie oraz nadzór nad procesem zawierania umów i porozumień dotyczących użytkowania wagonów w komunikacji międzynarodowej Bieżąca współpraca z Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi oraz organizacjami...

Firma: PKP CARGO S.A.

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista / Specjalistka ds. Dokumentacji Medycznej

Dołącz do nas, jeśli: masz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy z dokumentacja medyczną będzie dużym atutem, bardzo dobrze organizujesz sobie czas pracy, jesteś osobą komunikatywną, otwartą na pracę zespołową, umiesz...

Firma: Medicover Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 5

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. współpracy z UIC i OSŻD oraz Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Opracowywanie oraz nadzór nad procesem zawierania umów i porozumień dotyczących użytkowania wagonów w komunikacji międzynarodowej Bieżąca współpraca z Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi oraz organizacjami...

Firma: PKP CARGO S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Uniwersytet Wrocławski

Data dodania: dzisiaj

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław, Plac Uniwersytecki 1