Starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: Katowice/21/78

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę/ pełny etat

 

Termin składania ofert: 23.12.2021 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • weryfikacja przekazywanej przez świadczeniodawców dokumentacji dotyczącej finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) oraz danych sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji tego zakresu,
 • sporządzanie raportów sprawozdawczych na rzecz OW oraz urzędów centralnych z realizacji RDTL,
 • weryfikacja przekazywanych przez świadczeniodawców danych z realizacji umowy w zakresie chemioterapia, programy lekowe,
 • udział w prowadzonych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe oraz chemioterapia.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta staż pracy nie jest wymagany,
  • na stanowisko młodszego specjalisty wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1875),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. U. z 2021 r., poz. 523),
 • znajomość przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2020 r. poz. 60),
 • wiedza ogólna z zakresu refundacji leków,
 • mile widziane będzie doświadczenie wynikające z pracy w placówkach ochrony zdrowia, aptekach oraz innych podmiotach związanych z finansowaniem leków,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętność wykonywania zadań wymagających podwyższonej koncentracji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowanie pracy własnej,
 • umiejętność pracy po presją czasu,
 • konsekwentna realizacja celów,
 • komunikatywność, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Data dodania: 2021-12-17

Miejsce pracy: śląskie / Katowice