Starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 85194

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie i poza siedzibą  Urzędu.


Współpraca z klientem zewnętrznym.


Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.


Prowadzenie samochodu służbowego.


Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych i pomiarowych.


Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon.


Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.


W budynku nie ma windy.


Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną oraz wzorcowaniem przyrządów do pomiaru masy i parametrów ruchu,objętości i przepływu cieczy.
 • Prowadzi prace administracyjno-biurowe wymagane podczas wykonywania czynności kontrolnych i metrologicznych,
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych,
 • Obsługuje platformę informatyczną Świteź w zakresie niezbędnym w procesach legalizacji i wzorcowania,
 • Prowadzi samochód służbowy,
 • Obsługuje Punkt Obsługi Klienta,
 • Aktualizuje dokumenty systemu zarządzania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne,elektryczne, elektroniczne),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC17025,

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Data dodania: 2021-09-30

Miejsce pracy: dolnośląskie / Świdnica

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy