Starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 75451

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie i poza siedzibą  Urzędu.


Współpraca z klientem zewnętrznym.


Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.


Prowadzenie samochodu służbowego.


Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych i pomiarowych.


Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon.


Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.


Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną oraz wzorcowaniem przyrządów do pomiaru masy i parametrów ruchu,objętości i przepływu cieczy.
 • Prowadzi prace administracyjno-biurowe wymagane podczas wykonywania czynności kontrolnych i metrologicznych,
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych,
 • Obsługuje platformę informatyczną Świteź w zakresie niezbędnym w procesach legalizacji i wzorcowania,
 • Prowadzi samochód służbowy,
 • Obsługuje Punkt Obsługi Klienta,
 • Aktualizuje dokumenty systemu zarządzania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne,elektryczne, elektroniczne),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC17025,

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: dolnośląskie / Świdnica

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy