Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 97957

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, -stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych, - krajowe wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy, w tym dyżury

Zakres zadań

 • prowadzenie czynności wyjaśniających w spawach skarg i wniosków oraz listów i anonimów wpływających do KWP w Gdańsku,w celu wyjaśnienia zasadności zawartych w nich zarzutów,
 • ocena merytorycznej i formalnej prawidłowości wyjaśniania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków przez jednostki podległe, a także komórki organizacyjne KWP w Gdańsku,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KWP w Gdańsku w sprawach skag i wniosków oraz protokołowanie skarg i wniosków zgłaszanych ustnie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku,
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli, w celu zbadania prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach podległych KWP w Gdańsku,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących problematyki skarg i wniosków dla policjantów zajmujących się skargami i wnioskami w jednostkach podległych KWP w Gdańsku,
 • prowadzenie czynności służbowych na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze skarg i wniosków
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • asertywność, samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz chęć systematycznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad pracy kancelaryjno - biurowej,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajmość struktury organizacyjnej KWP w Gdańsku

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Administracji - obsługa podróży służbowych

Wśród Twoich zadań znajdą się: rezerwacja miejsc hotelowych w kraju i za granicą dla pracowników w oparciu o systemy rezerwacyjne oraz bezpośrednio w obiektach, telefoniczna oraz mailowa korespondencja w zakresie organizacji podróży, rozwiązywanie...

Firma: Hasco-Lek S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

według programu

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Lokalizacja: podkarpackie / Stalowa Wola

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Pracownik kancelaryjny

Staż z PO WER na 6 miesiące dla osób do 30 roku życia (- dla osób do 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone w okresie 4 miesięcy od daty rejestracji - dla osób powyżej 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone od momentu przystąpienia do projektu)...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-03

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy