Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 98305

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie, wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca wymagająca dyspozycyjności, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca na I piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak zainstalowanej windy (wewnątrz budynku), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami (winda zewnętrzna), brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • przygotowuje informacje, zestawienia oraz pisma o charakterze informacyjnym
 • bierze udział w działaniach związanych z realizacją planu kontroli wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
 • przygotowuje rozstrzygnięcia administracyjne i nadzorcze w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic, ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz, ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, w tym przygotowuje projekty opinii w tych sprawach
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 • prowadzi rejestry i przygotowuje informacje związane m.in. z działalnością kontrolną realizowaną przez pracowników inspekcji geodezyjnej i kartograficznej oraz sprawami oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office, programy geodezyjne, geoportal), współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

  Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

  Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

  TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Data dodania: 2022-05-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka