Starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98119

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Odziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty dot. wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa
 • Koordynuje działania związane z przygotowywaniem i gromadzeniem materiałów poświadczających wydatki poniesione przez komórki organizacyjne Oddziału
 • Realizuje zadania w przedmiocie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących cudzoziemców w przedmiocie decyzji o zobowiązaniu do powrotu
 • Gromadzi i przetwarza dane w celu monitorowania i dokonywania oceny realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym
 • Sprawdza i gromadzi dane osobowe cudzoziemców podlegających wydaleniu z terytorium RP w komputerowych zbiorach ewidencyjnych Straży Granicznej, Policji i innych organów ścigania oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • Przygotowuje prezentacje analityczne oraz projekty korespondencji do komórek organizacyjnych Straży Granicznej oraz urzędów administracji państwowej,
 • Bierze udział w opracowywaniu danych statystycznych, przetwarzaniu danych statystycznych oraz informacji w zakresie postępowań administracyjnych, kontroli legalności zatrudnienia prowadzonych w stosunku do cudzoziemców oraz innych danych wynikających z ustawowych zadań realizowanych przez Pion do spraw cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość procedur z zakresu funduszy unijnych
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
 • znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

  Lokalizacja: opolskie / Nysa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-05-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa