Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 116211

Warunki pracy

Prace związane z obsługą organizacyjno – rozliczeniową abonentów telefonii komórkowej i stacjonarnej w województwie kujawsko – pomorskim. Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Współpraca ze służbami teleinformatycznymi z jednostek szczebla KMP / KPP w zakresie serwisowania sprzętu. Nie występują uciążliwe / szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Stałe stanowisko pracy usytuowane jest na IV kondygnacji. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • prowadzi gospodarkę służbowymi telefonami komórkowymi w zakresie kontroli nad przyznanymi limitami finansowymi, ewidencji użytkowników sieci, czuwania nad sprawnością posiadanego sprzętu oraz rozliczania kart obiegowych
 • nadzoruje wydatki z tytułu używania telefonów stacjonarnych, prowadzi uzgodnienia z kierownikami komórek organizacyjnych
 • sporządza zestawienia wydatków ponoszonych z tytułu telefonii komórkowej, stacjonarnej, dzierżawy łączy i usług pocztowych
 • sporządza noty obciążeniowe dla jednostek woj. kujawsko – pomorskiego, CBŚP oraz BSWP
 • uczestniczy w planowaniu budżetu wydziału w rocznym przedziale czasowym z uwzględnieniem gromadzonych i przetwarzanych na swoim stanowisku pracy informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • uprzejmość i komunikatywność
 • rzetelność
 • znajomość przepisów prawa telekomunikacyjnego
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Referendarz

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

  (Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

  Firma: Staff Partners

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2023-03-20

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

  Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2023-03-20

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

  Data dodania: 2023-02-25

  Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy