Starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 98314

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym kompletowaniem i analizą zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne oraz grupowaniem dostaw i usług,
 • sporządza i realizuje wnioski o akceptację wydatku finansowego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro,
 • przygotowuje umowy cywilnoprawnye i aneksy do umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także monitoruje terminy realizacji umów,
 • współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy wspólnej realizacji na rzecz ZUW postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządza wymaganą dokumentacje oraz analizuje potrzeby w zakresie realizowanych zamówień,
 • przygotowuje niezbędną sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań i zawartych umów, opracowuje analizy dotyczące wydatkowania środków oraz opracowuje i aktualizuje Plany zamówień publicznych ZUW w zakresie realizowanych dostaw, usług i robót budowalnych,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej oraz bierze udział w opracowaniu procedur i zasad w obszarze realizowanych zamówień publicznych,
 • przygotowuje umowy cywilnoprawne i aneksy do umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także monitoruje terminy realizacji umów,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych (poniżej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy PZP)
 • odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji zapotrzebowań, grupowania dostaw i usług
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi narzędzi (aplikacji) pomocnych w procedurze udzielenia zamówień

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin