Starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97509

Warunki pracy

praca biurowa; praca na II piętrze; praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole); praca związana z obsługą klienta; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w jednostkach samorządowych oraz w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • rozpatruje skargi, wnioski i listy interwencyjne dotyczące realizacji przez jednostki zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego dotyczące pomocy społecznej
 • sporządza sprawozdania i analizy z zakresu pomocy społecznej
 • prowadzi sprawy związane ze zlecaniem jednostkom samorządu terytorialnego zadań wynikających z programów rządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • Znajomość ustaw: o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa