Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego w Zakładzie Południe

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą o 135-letniej tradycji!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego w Zakładzie Południe

(Pion ścieków/Zakład Południe/Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Syta 190/192
Nr ref.: 121/21


Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sprawowanie funkcji administratora obiektów i terenu zakładu, w szczególności prowadzenie zagadnień związanych z przeglądami obiektów budowlanych (zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo Budowlane”) oraz nadzorowanie stanu technicznego obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń kontrolno – pomiarowych (w tym: stacji redukcyjno – pomiarowej gazu, sprzętu i instalacji ppoż., wentylacji, klimatyzacji) na terenie zakładu;
 • prowadzenie zagadnień związanych z sytuacjami wystąpienia awarii / stanu zagrożenia awarią, w szczególności prowadzenie rejestru awarii / stanu zagrożenia awarią, udział w sporządzaniu protokołów, rozliczanie, prowadzenie sprawozdawczości dot. usuwania awarii obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń kontrolno – pomiarowych powstałych w Zakładzie;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań przekazywanych do właściwych urzędów, w tym kwartalnych wykazów wyników pomiarów eksploatacyjnych instalacji lub urządzeń oraz danych do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • udział w tworzeniu Planu Remontów, Planu Modernizacji, Planu Zakupu Materiałów Eksploatacyjnych, Planu Zakupu Usług oraz Planu Zakupu Środków Trwałych, jak też nadzór (w ramach kompetencji na zajmowanym stanowisku) nad realizacją zadań usługowych z obszaru zakładu
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych po powołaniu do składu komisji w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z procedurami wewnętrznymi jak też uczestnictwo w komisjach dotyczących wprowadzenia oraz odbioru robót interwencyjnych, remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych
 • kontrola pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania remontowe i modernizacyjne oraz usługi pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu budowlanym (lub pokrewne), inżynierii środowiska (lub pokrewne)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o charakterystyce zbliżonej w zakresie zadań i obowiązków
 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawowe MS Word oraz MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10) oraz urządzeń biurowych
 • umiejętności organizacyjne, dokładność, skrupulatność, samodzielność, komunikatywność


W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. gospodarczych

Kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska (sprawozdania roczne dot. wytworzonych odpadów, gospodarka odpadami medycznymi i komunalnymi, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby realizacji zamówień publicznych, umowy, prowadzenie ewidencji,...

Firma: Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Referent ds. Obsługi Korespondencji

Jakie będą Twoje obowiązki? Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej – podział korespondencji na poszczególne jednostki organizacyjne Bieżąca współpraca z firmami kurierskimi, w tym nadawanie i...

Firma: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Samodzielny Referent Administracyjny

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: prowadzenie spraw związanych z obsługą wyjazdów studentów WL w ramach programu „Erasmus+", prowadzenie spraw związanych z praktykami zawodowymi studentów WL kierunku lekarskiego...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Data dodania: wczoraj

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa ul. Syta 190/192

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy