Starszy asystent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 75709

Warunki pracy

1.    Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,


2.    Zagrożenie korupcją,


3.    Praca przy komputerze,


4.    Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Przyjmowaniem dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Porządkowaniem dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym
 • Inicjowaniem brakowania dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w archiwum
 • Znajomość przepisów prawa, zarówno rangi ustawowej jak i aktów wykonawczych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania oraz redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność organizacji pracy i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs archiwalny co najmniej I stopnia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy