Starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 76960

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym,  mikrobiologiczna, serologiczna.  Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt z patogenami chorobotwórczymi dla człowieka. Praca w warunkach z zachowaniem jałowości mikrobiologicznej. Częste używanie środków dezynfekcyjnych. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu diagnostycznego i specjalistycznych zestawów diagnostycznych; cieplarki, łaźnie wodne ,  komory laminarne, termocykler i inne.


Praca wykonywana jest w systemie ruchomego /  równoważnego systemu czasu pracy.


Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych i molekularnych próbek żywności oraz próbek środowiskowych zgodnie z obowiązującymi normami/ procedurami badawczymi i przepisami prawa, prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
 • Przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań, kontakt z klientem laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Opracowywanie wyników badań i sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i nadzór nad wyposażeniem pracowni, utrzymywanie go w należytym stanie.
 • Uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Planowanie jakościowe i ilościowe materiałów niezbędnych do realizacji badań.
 • Uczestniczenie w utrzymywaniu oraz doskonaleniu wdrożonego systemu zarządzania.
 • Opracowywanie, modyfikacja, walidacja/weryfikacja metod badawczych, udział w monitorowaniu ważności wyników badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe magisterskie- mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w laboratorium mikrobiologicznym w którym wdrożono System Zarządzania zgodny z Normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość praktyczna i teoretyczna technik i metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym, technik PCR, normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres.
 • staranność,obowiązkowość, dyspozycyjność

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Data dodania: 2021-04-14

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy