Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97959

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 730 do 1530. Charakter pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi, udziałem w szkoleniach i zebraniach. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. Stanowisko pracy usytuowane jest w pokoju (trzyosobowym) biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i biurowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3918,23 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • Zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii
 • Przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwowanie ich zwrotu
 • Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych
 • Gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także udostępnianie i wydawanie przepisów
 • Odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
 • Realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją
 • Rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych; sporządzanie w razie potrzeby, wykazów dokumentów pobranych z kancelarii przez pracowników lub funkcjonariuszy komórek organizacyjnych, w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych
 • Przygotowywanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii, w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt Policji
 • Prowadzenie okresowych kontroli w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, celem sprawdzenia poziomu przestrzegania przepisów w tym zakresie
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych i obiegu materiałów niejawnych w celu porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym
 • Prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem klauzuli tajności z materiałów niejawnych
 • Prowadzenie inwentaryzacji materiałów niejawnych w celu porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym
 • Udział w przekazywaniu agend kierowników komórek i jednostek organizacyjnych – celem ich rozliczenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej
 • •Znajomość przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych w tym funkcjonowania kancelarii tajnej
 • •Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • •Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • •Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • •Umiejętność obsługi komputera – znajomość MS Office
 • •Umiejętność zwięzłego raportowania ustaleń w formie pisemnej i ustnej
 • •Umiejętność organizacji pracy, samodzielność w działaniu, kreatywność
 • •Komunikatywność i terminowość
 • •Dokładność, skrupulatność i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Przeszkolenie kancelaryjne
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631)
 • Znajomość zarządzenia nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.12.2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 1 poz. 5 ze zm.)
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603)
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692)

Podobne oferty pracy

Referent w Dziale Technologicznym

Wśród Twoich zadań znajdą się: przygotowywanie zestawień danych, wprowadzanie danych do zestawień/systemów nadzór nad dokumentacją działową: archiwizacja dokumentów Działu technologicznego, prowadzenie ewidencji oraz aktualizacja dokumentów...

Firma: Hasco-Lek S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Młodszy specjalista ds. kontroli dokumentacji

Twój zakres obowiązków Budujemy spalarnię śmieci na warszawskim Targówku. Dołączysz do Zespołu DDCC, czyli Design Document Control Center. Zespół działa z ramienia Generalnego Wykonawcy i jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności aktualnej...

Firma: POSCO Engineering & Construction

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Referent ds. projektów

Zakres obowiązków 1. Organizacja pracy biura: prowadzenie dokumentacji i korespondencji biura; prowadzenie kalendarza spotkań; przygotowanie i zamieszczanie treści na stronę internetową; organizacja spotkań projektowych; sprawozdawanie menadżerowi jednostki...

Firma: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-01

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin