Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 90483

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.648,99 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i realizacja umów w ramach jednostek organizacyjnych KWP w Szczecinie związanych z konserwacją i serwisem agregatów prądotwórczych, przeglądami przewodów kominowych, wentylacyjnych dymowych i spalinowych, przeglądami instalacji elektrycznej w obiektach KWP w Szczecinie
 • Prowadzenie nadzoru nad okresowymi badaniami i próbami urządzeń sieci elektroenergetycznych oraz sprzętu ochronnego, oraz właściwe ich dokumentowanie
 • Określenie i monitorowanie optymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną dla przydzielonych obiektów służbowych zachodniopomorskiej Policji
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki paliwowo-energetycznej celem zapewnienia dostaw paliwa do jednostek, do agregatów prądotwórczych
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych związanych z unikaniem oraz likwidacją przerw w dostawach energii elektrycznej do obiektów służbowych Policji
 • Nadzorowanie i podejmowanie działań zmierzających do utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego
 • Nadzór nad sprawnością techniczną i zdolnością eksploatacyjną agregatów prądotwórczych
 • Opracowywanie instrukcji obsługi stanowisk bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych i energetycznych lub sąsiedztwie takich urządzeń w jednostkach garnizonu zachodniopomorskiej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze eksploatacji instalacji elektrycznych
 • Uprawnienia SEP „E” do 1 kV, Uprawnienia SEP „D” do dokonywania przeglądów instalacji elektrycznej
 • Znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
 • Prawo budowlane i Prawo energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji grupa 1 i grupa 2
 • Znajomość przepisów BHP i p.poż.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawnych
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Organizacji pracy, współpracy, oceniania , analizy, syntezy

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2022-01-06

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin