Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84144

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Praca w terenie

 • Praca na wysokości do 3 m 

 • Wysiłek fizyczny 

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli w sprawach dotyczących zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym
 • Bierze udział w lokalizowaniu radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu lub używanych bez wymaganego pozwolenia
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej oraz wykonywaniu monitoringu widma radiowego i zajętości pasm radiowych
 • Bierze udział we współpracy z organami ścigania i opracowywaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań kontrolnych i pokontrolnych, w zakresie właściwości Wydziału
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o kompatybilności elektromagnetycznej oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-10

  Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy