Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73469

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30. Praca samodzielna z przewaga wysiłku umysłowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Praca wykonywana w warunkach biurowych na 3 piętrze budynku bez windy. Pomieszczania sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


 


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3509,80 zł brutto+ dodatek za wysługę lat


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przed upływem tego terminu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47 78-11-267


 


 

Zakres zadań

 • wszczynanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przewodniczenie pracom komisji przetargowej,
 • finalizacja procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji przetargowej,
 • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym tzw. zamówieniach unijnych,
 • znajomość aktów prawnych niezbędnych do udzielania zamówień publicznych oraz ich praktycznego zastosowania,
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą poufne,
 • umiejętność obsługi komputera, środków łączności oraz korzystanie z internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność szybkiego uczenia się i rozwiązywania problemów,
 • rzetelność, skrupulatność, szybka i trafna analiza oraz synteza stanu faktycznego i prawnego, kreatywność, efektywne komunikowanie się.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2021-01-22

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy