Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73123

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin

 • praca w terenie

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • krajowe/zagraniczne wyjazdy służbowe

 • brak podjazdu

 • wejście schodami

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych w pasie technicznym.
 • Prowadzi: stałą kontrolę funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych w pasie technicznym, typowanie umocnień hydrotechnicznych do remontu oraz odcinków brzegów wymagających ochrony, postępowania w związku z uszkodzeniami umocnień hydrotechnicznych i szacowania szkód.
 • Prowadzi w zakresie związanym z ochroną brzegów: uzyskiwanie dokumentacji projektowych dot. robót budowlanych i usług, sprawy zamówień publicznych na roboty i usługi, nadzór inwestorski nad robotami i usługami, odbiory robót i usług, książki obiektów wraz z ich uzupełnianiem.
 • Prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi siłami własnymi przez Obwody Ochrony Wybrzeża w celu kontroli prawidłowości wykonywanych prac.
 • Przygotowuje, dla inspektoratu i innych komórek UMS: informacje/dokumenty związane ze sprawozdawczością/ rachunkowością, a także z ewidencją i inwentaryzacją majątku w zakresie przedsięwzięć ochrony brzegów, stanowisko, z punktu widzenia ochrony brzegów, w zakresie warunków dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w obszarze pasa nadbrzeżnego.
 • Prowadzi statystykę w zakresie związanym z ochroną brzegów w celu monitorowania stanu budowli ochronnych.
 • Udziela informacji urzędom/ instytucjom/osobom fizycznym w zakresie ochrony brzegu i budowli ochronnych brzegu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo wodne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem wodnym
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego/niemieckiego
 • obsługa pakietu Office
 • znajomość KPA
 • znajomość ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Prawo budowlane, Prawo wodne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • obsługa programów do kosztorysowania (np. Norma)

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy