Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68693

Warunki pracy

•praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•praca w terenie, (np. na wysokościach, w zagłębieniach, w miejscach trudno dostępnych,
czynności kontrolne w terenie),
•krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
•brak podjazdu, wejście schodami, obecność wind,
•brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań

 • prowadzenie spraw zwiazanych z ustanowieniem i sprawowaniem trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, przygotowywanie projektów uzgodnień, opinii i stanowisk Dyrektora UMS w zakresie gospodarki nieruchomościami położonymi w obszarze pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich,
 • przygotowywanie dokumentacji do zmian w księgach wieczystych,
 • przygotowywanie opinii i uzgodnień Dyrektora UMS w zakresie obrotu nieruchomościami w pasie nadbrzeżnym, portach i przystaniach morskich,
 • reprezentowanie Dyrektora UMS w sprawach o ustalenie granic nieruchomości w pasie nadbrzeżnym, portach i przystaniach morskich,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów, opinii i uzgodnień aktów prawa krajowego i miejscowego (rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i zarządzenia Dyrektora UMS) w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • współpraca z innymi stanowiskami w Zespole GPG II w zakresie kontroli wykonywanych zadań, uczestniczenie w pracach pomiarowych wykonywanych na rzecz hydrografii, ochrony wybrzeża, administracji, energetyki, portów i inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w zawodzie geodety
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii: zakres 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, zakres 2 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania geodezyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad organizacji pracy w administracji

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy