Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 68612

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windami.
Brak podjazdu, wejście schodami, toalety nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego zgłaszanych, przez administracje morską w procedurach planistycznych relizowanych przez stosowne podmioty, sporządzające studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do obszaru pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani,
 • analiza i ocena ustaleń przestrzennych zawartych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, dotyczących terenów lądowych położonych w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora UMS,
 • ustalanie warunków zagospodarowania terenów położonych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora UMS oraz prowadzenie procedury uzgodnień projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę,
 • współpraca w przygotowaniu stanowisk dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
 • prowadzenie stałej analizy aktualności przepisów obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań na stanowisku,
 • sprawdzanie uwzględnienia w końcowych dokumentach planistycznych wniosków i warunków administracji morskiej zgłaszanych w procedurze opiniowania i uzgadniania tych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne; architektura lub urbanistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z architekturą lub urbanistyką lub planowaniem przestrzennym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • znajomość podstawowa procedur administracyjnych, zasad funkcjonowania organów administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera i korzystania z programów GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2020-09-15

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy