Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 68244

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
-wyjazdy służbowe,
-nietypowe godziny pracy,

•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody; urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań

 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi: wód (rzeki, jeziora, wody przybrzeżne, wody przejściowe, podziemne), ścieków, powietrza i gleby oraz wykonywanie pomiarów temperatury pH , przewodności, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przezroczystości w terenie;
 • Wykonywanie prac pomiarowych w laboratorium zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 • Prowadzenie samochodów służbowych z przyczepą podłodziową;
 • Przygotowanie pojemników i sprzętu do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarzadzania jakością w laboratorium. Utrwalanie próbek do analiz w celu zabezpieczenia składu;
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenie systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w celu utrzymania akredytacji laboratorium;
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach, w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w laboratorium;
 • Uczestniczenie w szkoleniach i badaniach biegłości związanych z metodami pobierania próbek i wykonywania pomiarów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w laboratorium
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość metod pobierania próbek środowiskowych i metod pomiarów wykonywanych w terenie,
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO /IEC 17025
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie przeszkolenia z metod pobierania próbek, pomiarów wykonywanych w terenie, systemu zarządzania wg PN-EN ISO/ICE 17025,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • Uprawnienia steromotorzysty lub sternika motorowodnego.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy