Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 87024

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca o charakterze administracyjno - biurowym w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca wykonywana w warunkach normalnych. Obsługa urządzeń biurowych, praca biurowa, w systemie jednozmianowym,  przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie).


Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Pomieszczenie biurowe znajduje się na pierwszym piętrze budynku, budynek nie posiada windy, posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Tylko wejście do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych (podjazd).

Zakres zadań

 • obsługa kancelaryjna sekretariatu
 • przyjmowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych pism przychodzących i wychodzących
 • prowadzenie rejestrów poczty specjalnej i cywilnej
 • zastępstwo Inspektora i Starszego Technika Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia w zakresie obsługi kancelaryjno – biurowej
 • zastępstwo Kierownika Kancelarii Tajnej – w przypadku czasowej nieobecności Kierownika Kancelarii Tajnej, po uprzednim powiadomieniu pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • obsługa interesantów zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzenie rejestru aktów prawnych zewnętrznych
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych wewnętrznych kierownika jednostki
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznej
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Upoważnień, Centralnego Rejestru Pełnomocnictw, Centralnego Rejestru Upoważnień do czynności nadzorczych
 • prowadzenie rejestrów, książek, dzienników dla dokumentacji jawnej oraz innych rejestrów i ewidencji pomocniczych związanych z funkcjonowanie sekretariatu
 • sporządzanie aktów prawnych KPP
 • wykonywanie czynności związanych z powielaniem dokumentów oraz sporządzaniem z nich odpisów i wyciągów na polecenie przełożonego
 • przedkładanie wpływającej dokumentacji kierownikowi jednostki/komórki organizacyjnej do dekretacji i przekazywanie jej właściwym referentom za pokwitowaniem odbioru
 • dokonywanie zaopatrzenia jednostki w pieczęcie i stemple służbowe oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania
 • prowadzenie składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.
 • prowadzenie rejestrów
 • sporządzanie rocznych zestawień i sprawozdań o ruchu akt
 • sporządzanie protokołów akt do brakowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca administracyjno-biurowa
 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku
 • umiejętność obsługi pakietu Office
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność w wykonywaniu obowiązków

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Data dodania: 2021-11-04

Miejsce pracy: wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy