Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86768

Warunki pracy

WARUNKI PRACY


Praca wykonywana głównie w laboratorium w urzędzie. Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych: rezystancji, natężenia prądu, napięcia, mocy, energii elektrycznej i innych wielkości związanych oraz czasu. W pomieszczeniu pracy występuje napięcie międzyfazowe. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych. Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze budynku. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd do holu budynku na parter. Nie mamy jeszcze przystosowanych drzwi o odpowiednich szerokościach oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich, toalety też nie są przystosowane dla wózków inwalidzkich. Część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Samodzielnie przeprowadza czynności metrologiczne w szczególności wzorcowanie przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz procedur pomiarowych, sporządza świadectwa wzorcowania albo świadectwa ekspertyzy przyrządu pomiarowego
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, normami, specyfikacjami technicznymi
 • Podejmuje czynności w zakresie utrzymania stanowisk pomiarowych do pomiarów wielkości elektrycznych i czasu, wykonuje prace związane ze sprawdzeniami wewnętrznymi i porównaniami międzylaboratoryjnymi
 • Opracowuje i waliduje nowe metody pomiarowe, modyfikuje istniejące metody pomiarowe, opracowuje i sprawdza instrukcje wzorcowania i instrukcje oceny niepewności pomiarów oraz tworzy i waliduje arkusze kalkulacyjne stosowane do obliczeń
 • Współpracuje z personelem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta
 • Opracowuje i aktualizuje dokumenty wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Autoryzuje świadectwa wzorcowania w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia osobom upoważnionym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne (elektryczne lub elektronika lub elektrotechnika lub automatyka lub robotyka lub pokrewne) lub wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu pomiarów wielkości elektrycznych
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1: instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 1 kV.
 • Prawo jazdy (kat. B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość zagadnień oceny niepewności pomiaru
 • Znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej
 • Kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia na stanowisku pracy do eksploatacji w zakresie obsługi i kontrolno- pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1:instalacje elektroenergetyczne do 6 kV, aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie pomiarów elektrycznych: energii, mocy, prądu, napięcia, impedancji, rezystancji na stanowiskach do 6 kV.
 • Język angielski na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień matematycznych i informatycznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Data dodania: 2021-10-29

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy