Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85492

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zakres zadań

 • Przygotowuje zamówienia na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego w ramach zawartych umów oraz dokonuje zakupów zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych
 • Wystawia dokumenty przychodowo-rozchodowe na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego w Systemie Wspomagania Obsługi Policji moduł Gospodarka Materiałowa
 • Planuje i ustala potrzeby materiałowo-finansowe w zakresie zapotrzebowania na przedmioty zaopatrzenia mundurowego w środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz wystawia zlecenia na usługi pralnicze
 • Prowadzi szczegółową ewidencję główną w zakresie wyposażenia mundurowego, specjalnego, odzieży i obuwia roboczego
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Prowadzi szczegółową ewidencję wydatków finansowych w zakresie zawartych umów oraz wydatków poniesionych zgodnie z przepisami dotyczącymi pozaustawowego wydatkowania środków publicznych
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie wyposażenia mundurowego, specjalnego, odzieży i obuwia roboczego oraz usług pralniczych
 • Analizuje otrzymywane dokumenty finansowe pod względem merytorycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Biegła obsługa programów komputerowych (pakiety biurowe) i poczty elektronicznej
 • Samodzielność i zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność prognozowania i komunikatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność działania w stresie
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Data dodania: 2021-10-14

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy