Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 81340

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentacje archiwum zakładowego
 • nadzoruje obieg dokumentacji w urzędzie, w tym dokumentacji elektronicznej
 • nadzoruje przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz prowadzenie akt w Wydziale
 • redaguje pisma zgodnie z przepisami prawa, okolicznościami sprawy i stanem faktycznym
 • doraźnie obsługa sekretariatu dyrektora Urzędu i jego zastępców
 • opracowuje informacje o Urzędzie, w tym należyte przygotowywanie materiałów statystycznych, analitycznych, publikacyjnych i innych
 • prowadzi kontrole wewnętrzne w Urzędzie
 • prowadzi badanie obciążeń poszczególnych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność redagowania pism i protokołowania spotkań
 • Znajomość systemu statystyki publicznej (w tym ustawy o statystyce publicznej)
 • Umiejętność argumentowania
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Myślenie analityczne
 • Negocjowanie

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Data dodania: 2021-07-18

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy