Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 78527

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje roczne plany wydatków budżetowych, a w szczególności w zakresie wydatków osobowych i pochodnych
 • Przygotowuje korekty planu wydatków budżetowych jednostki w zakresie wydatków osobowych i pochodnych stosownie do występujących potrzeb
 • Przygotowuje okresowe informacji i analizy z realizacji wydatków osobowych i pochodnych na potrzeby kierownictwa KWP w Poznaniu oraz jednostki zwierzchniej
 • Opracowuje, ustala i kontroluje limity finansowe na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji i uposażeń policjantów
 • Dzieli fundusz nagród motywacyjnych i zapomóg dla policjantów oraz fundusz nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych na poszczególne limity
 • Przygotowuje okresowe informacji nt. potrzeb jednostki w zakresie wydatków pochodnych od uposażeń oraz wpłaty na PFRON
 • Analizuje wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Kontroluje wnioski organizacyjne i rozkazy organizacyjne komórek i jednostek Policji garnizonu wielkopolskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność negocjacji i komunikacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

  Data dodania: 2021-05-20

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy