Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76639

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • nalicza wynagrodzenia i zasiłki wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło; dokonuje potrąceń wynikających z przepisów prawnych w celu prawidłowego i terminowego dokonywania wypłat
 • sporządza listy płac, akceptuje je pod względem formalno-rachunkowym i przygotowuje przelewy zgodnie z klasyfikacją budżetową do przekazu elektronicznego
 • prowadzi karty wynagrodzeń i karty zasiłkowe oraz wystawia zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom Urzędu, a także zaświadczenia Rp-7 do celów emerytalnych dla byłych i obecnych pracowników
 • sporządza informacje miesięczne/roczne dla osób ubezpieczonych w celach informacyjnych o wysokości naliczonych i odprowadzonych składek do ZUS
 • sporządza dla zatrudnionych pracowników Urzędu i zleceniobiorców roczne deklaracje podatkowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze płac, ubezpieczeń społecznych i podatków
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • rzetelność, terminowość
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy danych
 • znajomość MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość Kpa
 • umiejętność pracy w zespole
 • radzenie sobie ze stresem

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2021-04-23

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy