Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 76773

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku

 • klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Wydziału oraz ewidencjonuje wpływającą do niego korespondencję, rozdzielając ją na poszczególne komórki organizacyjne Wydziału
 • obsługuje system kadrowy oraz system Rejestracji Czasu Pracy
 • prowadzi sprawy związane z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy w Wydziale
 • prowadzi listę obecności, zbiory kart urlopowych pracowników Wydziału
 • prowadzi sprawy administracyjno–biurowe Wydziału
 • opracowuje zbiorcze plany szkoleń pracowników Wydziału oraz współuczestniczy w opracowywaniu rocznego planu urlopów wypoczynkowych w części dotyczącej pracowników Wydziału
 • koordynuje archiwizację akt pracowników Wydziału
 • monitoruje obieg dokumentów w Wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz Kodeksu pracy
 • umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i redagowania pism
 • umiejętność szybkiego działania, umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność dostosowywania się do zmian
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy