Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Piła
Ogłoszenie o naborze Nr 76347

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego


-praca przy komputerze


-praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


-prowadzenie pojazdów służbowych


-pełnienie dyżurów związanych z wyjazdami terenowymi


-wyjazdy służbowe krajowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • wykonywanie analiz fizyko - chemicznych w szerokim zakresie matryc (wody, ścieki, powietrze, odpady, osady, gleby) oraz innych czynności związanych z badaniami zgodnie z obowiązującymi normami i metodykami
 • obsługa, nadzór i bieżąca konserwacja wyposażenia pomiarowego zgodnie z instrukcjami obsługi oraz księgami pracy urządzeń
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wykonywanych analiz, interpretacja oraz wprowadzanie wyników
 • udział w poborach terenowych (wykonywanie pomiarów i poborów próbek w terenie dla wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi), prowadzenie pojazdu
 • prowadzenie kontroli jakości wykonywanych analiz zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • wdrażanie i prowadzenie walidacji oraz szacownie niepewności wskazanych metod badawczych
 • udział w badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych, a także auditach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profil chemiczny lub pokrewny
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium o podobnej specyfice (ochrona środowiska, itp.)
 • ogólna wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość technik analitycznych w tym chromatografii gazowej
 • Znajomość technik analitycznych, przygotowanie próbek do badań, obsługa sprzętu analitycznego.
 • znajomość języka angielskiego – poziom B1
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-03-29

Miejsce pracy: wielkopolskie / Piła