Archiwum Państwowe w Kaliszu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kalisz
Ogłoszenie o naborze Nr 73854

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w siedzibie Archiwum na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, biurowa, siedząca • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca na pierwszym piętrze w siedzibie Archiwum, w budynku brak wind, podjazd dla wózków inwalidzkich wyłącznie przy wejściu głównym, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, - narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników,
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnątrzzakładowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wolontariatu, staży i praktyk oraz umów cywilnoprawnych.
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • obsługa programów linii Progmann oraz Informatycznych Systemów Obsługi Budżetu Państwa.
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie składek ZUS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, z zakresu zarządzania lub pokrewne (np. ekonomiczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji lub minimum 1 rok w komórce do spraw kadrowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Archiwum Państwowe w Kaliszu

  Data dodania: 2021-02-01

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Kalisz

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy