Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 73730

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki ( na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),

 • Możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,

 • Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,

 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,

 • Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

 • Toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy - konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi kancelarię ogólną i sekretariat Komendanta Powiatowego PSP,
 • Prowadzi sprawy obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP,
 • Organizuje narady i odprawy służbowe z udziałem Komendanta Powiatowego PSP,
 • Realizuje zadania z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej PSP oraz przygotowuje zbiorcze analizy i wnioski z zakresu działania urzędu,
 • Opracowuje i ewidencjonuje zarządzenia, decyzje, rozkazy, instrukcje i wytyczne Komendanta Powiatowego PSP,
 • Organizuje współpracę z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • Realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ewidencję skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej PSP,
 • Ewidencjonuje pieczęcie i stemple w Komendzie Powiatowej PSP,
 • Koordynuje kontrolę wewnętrzną komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP oraz prowadzi dokumentację dotyczącą kontroli zewnętrznych,
 • Prowadzi archiwum Komendy Powiatowej PSP i sprawy związane z archiwizacją dokumentów,
 • Opracowuje dane do sprawozdań i planów,
 • Dokumentuje działalność informacyjno-promocyjną Komendy Powiatowej PSP,
 • Obsługuje stronę BIP Komendy Powiatowej PSP,
 • Bierze udział w komisjach powołanych przez Komendanta Powiatowego PSP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 3 lata w pracy biurowej,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o PSP, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania Administracyjnego, ochrony danych osobowych,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (dobra znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej),
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praktyka w prowadzeniu sekretariatu,
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sprawność działania, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność i kultura osobista,
 • ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I-go stopnia

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Data dodania: 2021-01-29

Miejsce pracy: wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy