Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 72881

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań to: 


Praca w terenie, Nietypowe godziny pracy w tym dyżury. 

Zakres zadań

 • Planuje i organizuje pracę Zespołu Eksploatacji
 • Nadzoruje zakupy i prawidłowe rozliczanie materiałów do konserwacji i remontów dla rzemieślników i jednostek Policji woj. wielkopolskiego.
 • Opracowuje rzeczowe plany potrzeb materiałowych, sporządza plany zakupów materiałów do konserwacji i remontów obiektów służbowych jednostek Policji woj. wielkopolskiego
 • Współpracuje z nadzorem technicznym (inspektorami nadzoru budowlanego) w zakresie rozwiązań technicznych robót wykonywanych przez rzemieślników
 • Nadzoruje prowadzenie wewnętrznej księgowości materiałowej
 • Nadzoruje czynności związane z magazynowaniem materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości
 • Nadzoruje prawidłowość dostaw mediów do budynków Policji w całym województwie wielkopolskim tj.: dostawa wody i odprowadzenia ścieków, opału, energii cieplnej i elektrycznej, paliwa gazowego i olejowego oraz usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, palenia w piecach węglowych, konserwacja agregatów prądotwórczych, konserwacji, napraw i remontów urządzeń dźwigowych, konserwacja i naprawa urządzeń klimatycznych, konserwacja stacji transformatorowych.
 • Prowadzi korespondencję z innymi wydziałami i jednostkami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Bardzo dobry poziom obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, zwłaszcza arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Komunikatywność i dyspozycyjność
 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

  Data dodania: 2021-01-06

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy