Komenda Miejska Policji w Kaliszu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kalisz
Ogłoszenie o naborze Nr 72659

Warunki pracy


 • praca na terenie urzędu

 • praca na I piętrze (winda do dyspozycji)

 • praca przy monitorze ekranowym

 • Wynagrodzenie według mnożnika 1.5153 kwoty bazowej (tj. 3.079,03 zł brutto + wysługa lat)

Zakres zadań

 • prowadzenie zagadnień dot. kadrowych spraw mobilizacyjno-obronnych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
 • obsługa kandydatów do służby w Policji w zakresie przyjmowania dokumentów i ich weryfikowanie oraz udzielanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami doboru do służby w Policji
 • realizowanie zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie zagadnień szkoleniowych
 • prowadzenie rejestru petycji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
 • prowadzenie punktu bibliotecznego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
 • organizowanie staży absolwenckich i praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem policjantów na misje pokojowe
 • koordynowanie i rozpowszechnianie informacji dot. zawodów sportowych z udziałem policjantów i pracowników Policji
 • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych inicjowanych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu
 • obsługiwanie podsystemu kadrowego „Systemu Wspomagania Organizacji Policji”
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej i służbowo wykorzystanej na stanowisku służbowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Ukończone przeszkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Wiedza specjalistyczna oraz znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania)
 • Umiejętność planowania i koordynacji pracy
 • Umiejętności analityczne i odpowiedzialność
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.742-tekst jednolity)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.742-tekst jednolity)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Data dodania: 2021-01-12

Miejsce pracy: wielkopolskie / Kalisz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy