Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szamotuły
Ogłoszenie o naborze Nr 72264

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, w pomieszczeniach przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym oświetleniu w siedzibie urzędu oraz w terenie w pozamiejscowych komórkach organizacyjnych /komendy, wyjazdy służbowe poza teren Komendy, wysiłek fizyczny.


budynek i stanowisko pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych( brak windy, brak odpowiednio przystosowanych toalet,).

Zakres zadań

 • 1. Czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. 2. Bieżąca pomoc w zakresie informatyki dla użytkowników stanowisk komputerowych.
 • 3. Zlecanie przeglądów i napraw serwisowych sprzętu elektronicznego. 4. Pełnienie obowiązków administratora lokalnego systemów informatycznych. 5. Instalowanie i czuwanie nad certyfikatami mobilnych urządzeń dostępowych.
 • 6. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, technicznej i ewidencyjnej łączności. 7. Kontrola poprawności wykorzystania przydzielonych środków łączności oraz bieżące szkolenie i instruowanie o sposobie użytkowania.
 • 8. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu łączności i informatyki. 9. Zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały eksploatacyjne i sprzęt informatyczny.
 • 10. Nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku oraz nadzorowanie wszelkich napraw i usuwanie awarii, usterek powstałych w wyniku użytkowania sprzętu lub materiałów oraz ich konserwacją.
 • 11. Wymiana materiałów eksploatacyjnych tzn. tonery, kasety barwiące, papier termiczny. 12. Wykonywanie zadań związanych z administrowaniem stanowiska ODN.
 • 13. Dokonywanie kontroli stanu technicznego sieci oraz poprawności działania centrali wewnętrznej KPP. 14. Przygotowywanie sprzętu i materiałów do wybrakowania.
 • 15. Wprowadzanie i przetwarzanie danych z dokumentów rejestrujących do Policyjnych baz danych. 16. Podłączanie komputerów oraz innych urządzeń do sieci komputerowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie wymagane informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie informatyczne, doświadczenie zawodowe: brak, posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej, korzystanie z pełni praw publicznych, nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii, bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych, koncepcyjne myślenie, komunikatywność, dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, umiejętność diagnozowania usterek sprzętowych i ich usuwanie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, - dyspozycyjność, - samodzielność, - umiejętność pracy w zespole, - odpowiedzialność, - terminowość.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

Data dodania: 2020-12-15

Miejsce pracy: wielkopolskie / Szamotuły

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy