Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 70716

Warunki pracy


 • Praca biurowa,

 • w systemie jednozmianowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie).

 • Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Pomieszczenie biurowe znajduje się na drugim piętrze budynku, budynek nie posiada windy, posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

 • Tylko wejście do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych (podjazd).

Zakres zadań

 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentów ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
 • monitorowanie wydatków i dokonywanie akceptacji angażowania środków finansowych ujętych w planie określonym dla Komendy
 • obsługa kasowa(przyjmowanie gotówki za mandaty karne gotówkowe, wprowadzanie do systemu oraz wpłata do banku)
 • ewidencjonowanie rachunków i faktur środków i wydatków budżetowych i terminowe przekazywanie do KWP w Poznaniu
 • realizacja wydatków wg ustalonego limitu finansowego i upoważnienia w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
 • kompletowanie dokumentów źródłowych, niezbędnych do przygotowania na ich podstawie list należności dla policjantów w związku z realizacją ustawowych należności z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego i pomocy finansowej
 • wystawienie zaświadczeń o wysokości zarobków
 • rozliczanie delegacji służbowych w ramach akredytywy budżetowej
 • KKOP – kompletowanie wniosków pożyczkowych i przesyłanie ich do KWP w Poznaniu
 • sporządzenie list należności dla policjantów i pracowników z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego i remontu lokalu, wypłaty zapomóg, przejazd raz w roku na koszt MSWiA
 • kompletowanie list należności za pobyt w izbie wytrzeźwień
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań o liczbie wydanych i wykorzystanych bloczkach mandatowych
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie policjantów i pracowników cywilnych z ZUSu
 • prowadzenie magazynu druków
 • sporządzanie dokumentacji dot. darowizn, zgodna pod względem formalnym i prawnym
 • sporządzanie zaopatrzenia na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów jednorazowego użytku(poza sprzętem i materiałami informatycznymi)
 • realizacja zadań związanych z obsługą Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w zakresie podmodułu Płace
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca administracyjno-biurowa
 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku
 • umiejętność obsługi pakietu Office
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w dziedzinie finansów
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • przeszkolenie z zakresu „Ochrony Informacji Niejawnych”

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Obsługa...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Data dodania: 2020-11-17

Miejsce pracy: wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy