Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69042

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,
- Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,
- Stres związany z kontaktami z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • Weryfikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych przez inne organy oraz realizacja pozostałych uprawnień z art. 76 ustawy ooś oraz przygotowywanie stosownych wystąpień do odpowiednich organów i sądów,
 • Koordynacja pod względem prawnym i proceduralnym działań Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko we współpracy z kierownikami oddziałów i radcami prawnymi urzędu,
 • Redagowanie zbiorczych opinii i stanowisk z Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko do dokumentów rządowych i projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,
 • Współpraca z pełnomocnikiem ds. zamówień publicznych i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach zamówień publicznych realizowanych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub administracji lub środowiska prawnego,
 • Znajomość ustaw: O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Asertywność i kreatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji,
 • Znajomość języka angielkiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, O odpadach, O służbie cywilnej, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • Dobra organizacja pracy własnej,

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-23

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy