Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 68732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- praca jednozmianowa w porze dziennej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe, obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • planowanie, organizowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tympostępowań o wysokim stopniu trudności i złożoności,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • monitorowanie realizacji umów w zakresie postanowień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • reprezentowanie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • przygotowywanie danych oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie właściwości komórki,
 • monitorowanie i koordynowanie zamówień wspólnych prowadzonych przez jednostki KAS w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Finansów,
 • weryfikowanie w zakresie zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych wniosków o wszczęcie postępowania, kierowanych do Działu Zamówień Publicznych przez komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,
 • wykonywanie zadań w ramach planowych lub doraźnych kontroli resortowych, Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych jednostek kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych lub 5 lat pracy w instytucjach publicznych na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem przepisów prawa.
 • umiejętność argumentowania (uzasadniania stanowiska) i konsultacji, także w kwestiach drażliwych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, biegła obsługa komputera i programów biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych: angielski, niemiecki lub francuski w stopniu komunikatywnym.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-16

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy