Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 67922

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- praca jednozmianowa w porze dziennej.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe, obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych Izby Administracji Skarbowej oraz pomoc w tym zakresie podległym jednostkom,
 • organizowanie procesów budowlanych, uczestnictwo w procesie budowlanym, dokonywanie odbiorów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych; przekazywanie obiektu do użytkowania,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów przetargowych tj.: (opracowywanie wzorów umów na budowlane prace inwestycyjne i remontowe, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót) w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w Izbie Administracji Skarbowej oraz pomoc w tym zakresie podległym jednostkom,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych,
 • przestrzeganie wymaganych w procesie budowlanym procedur urzędowych oraz prowadzenie korespondencji związanej z procesem budowlanym,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym, zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora,
 • udział jako członek w komisjach przetargowych,
 • kompletowanie dokumentacji terenowo-prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła obsługa komputera i programów biurowych ( Microsoft Word Microsoft Excel),
 • obsługa programów kosztorysowych, wspomagania projektowania typu CAD,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego,
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone/poufne,
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 • doświadczenie na stanowisku administracyjnym

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2020-08-31

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy