Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 77092

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa wiążąca się z obsługą sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner), praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, kontakt z klientami urzędu, praca związana z promocją różnych form pełnienia służby wojskowej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem oraz pozostały sprzęt biurowy: drukarka, ksero, niszczarka. Wnętrze budynku: schody, brak windy, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, wąskie korytarze

Zakres zadań

 • opracowanie i aktualizowanie dokumentacji zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez WKU;
 • opracowywanie planów, rozkazów, sprawozdań, meldunków, zestawień statystycznych i bilansów z zakresu problematyki gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej i szkoleniowej;
 • koordynowanie czynności mobilizacyjnych z organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • współudział w opracowaniu oraz aktualizacji dokumentacji służby dyżurnej;
 • opracowywanie dokumentacji ćwiczeń epizodycznych, zajęć przygotowawczych i treningów;
 • opracowywanie meldunków i sprawozdań z realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej lub w resorcie obrony narodowej
 • Znajomość przepisów z zakresu gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
 • Umiejętność opracowywania dokumentów mobilizacyjnych;
 • Znajomość podstawowych programów komputerowych (Ms Office)
 • Umiejętność analitycznego i perspektywicznego myślenia oraz formułowania właściwych wniosków;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Umiejętność planowania i organizowania działalności operacyjnej;

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu

Data dodania: 2021-04-19

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Elbląg

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy