Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 75735

Warunki pracy

Wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 • Opracowuje i uaktualnia plany zadań obronnych jednostki na wypadek stanu zagrożenia i wojny.
 • Nadzoruje i kontroluje zabezpieczenia tajemnicy państwa w jednostce.
 • Prowadzi sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Opracowuje plany oraz organizuje szkolenia z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności kraju.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
 • Znajomość przepisów o stanie wyjątkowym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP.
 • Znajomość przepisów ustawy o stanie wyjątkowym.
 • Znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji w czasie wojny.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

  Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Analityk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Sopot

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Kuratorium Oświaty w Olsztynie

  Data dodania: 2021-03-15

  Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy