Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73105

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.


 Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner).

Zakres zadań

 • opracowuje ogólny plan zamówień publicznych na każdy rok budżetowy i plan postepowań (na podstawie planów zamówień zespołów), dokonuje bieżącej aktualizacji i sprawuje nadzór nad jego realizacją
 • kompleksowo prowadzi procedury (przetargowe i regulaminowe) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wewnętrznymi powyżej 130 000 zł i do 130 000 zł (w tym publikuje ogłoszenia, zawiadomienia, szacuje wartości zamówienia, opisuje przedmiot zamówienia)
 • bieżąco prowadzi ewidencje zamówień publicznych (zapotrzebowań) oraz weryfikuje wszystkie realizowane zamówienia publiczne
 • dokonuje zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie Inspektoratu oraz opisuje faktury i rachunki m.in. w zakresie kwalifikacji budżetowej, trybu udzielenia zamówienia
 • ewidencjonuje i prowadzi rejestr umów o udzielenie zamówień publicznych, a także je weryfikuje pod względem ich kompletności i zgodności z procedurami wewnętrznymi oraz rozlicza stan realizacji zawartych umów w ustalonych jednostkach czasowych
 • opracowuje wymaganą ustawowo sprawozdawczość w zakresie realizacji zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego przy powadzeniu zamówień publicznych w jednostce budżetowej i ich planowaniu (sporządzaniu planów zamówień/planów postępowań), wykonywane nie później niż w ostatnich 3 latach od dnia wszczęcia postępowania (udokumentowane zakresem obowiązków, świadectwem pracy)
 • Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w BZP, DUUE (udokumentowane zakresem obowiązków lub opinią)
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów okołoustawowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (udokumentowane odbytymi kursami i szkoleniami nie później niż z ostatnich 3 lat)
 • Biegła umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawo zamówień publicznych
 • Znajomość systemu finansowo-księgowego Enova 365

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy